صفحه اصلی > ارتباط با ما 

آدرس : قم – 75 متری عماریاسر – بلوار تعاون – مجتمع ادارات – سازمان مدیریت و برنامه ریزی

کد پستی : 53431 – 37191

نمابر        : 37187187 (025)

شماره تلفن های تماس پرسنل معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان

پیش شماره استان قم : (025)

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

 تلفن تماس

1

نعمت الله امانی فرانی

معاون

37187112

2

حسین اژدری

گروه تلفیق

37187203

3

محمد شیرازیخواه

گروه تلفیق

37187201

4

مهدی عیسی آبادی

گروه تلفیق

37187202

5

احمد الله وردی زاده

گروه تولیدی

37187195

6

محمد اسکندری

گروه زیربنایی

37187199

7

داود رحمانی

گروه زیربنایی

37187197

8

محمدرضا ایمانی پور

گروه اجتماعی، علمی، فرهنگی و آموزشی

37187196

9

سید علی چاوشی زاده

گروه اجتماعی، علمی، فرهنگی و آموزشی

37187184

10

مجید جعفریان

گروه اجتماعی، علمی، فرهنگی و آموزشی

37187192

11

مهدی ابراهیمی

گروه اجتماعی، علمی، فرهنگی و آموزشی

37187191

12

محمد آفتابی

گروه اجتماعی، علمی، فرهنگی و آموزشی

37187132

13

محمد فتحعلی بیگی

مسئول دفتر

37187117

14

محمدعلی احمدی شاپورآبادی

گروه آمایش

37187190

15

احمد سبزآبادی

گروه آمایش

37187189

16

هادی خانی

گروه آمایش

37187188

17

احمد فقیهی سرشکی

گروه سرمایه گذاری

37187194

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم